Fianarana Ambaratonga Ambony
Ambaratonga voalohany
Fanazavana fanampiny
Fianarana Ambaratonga Ambony
Master I
Fanazavana fanampiny
Fianarana Ambaratonga Ambony
Master II
Fanazavana fanampiny
Fiofanana ahazahoana Certificat
Fiofanana matihanina
Fanazavana fanampiny

Fandraisana tsara

INSCAE dia efa hita amin'ny alalan'ny teny an-tserasera ara-aterineto. Amin'ity indray mitoraka ity, dia efa manana ny tranokalany manokana izy. Ity tranonkala ity dia natao ho an'ny mpanapa-kevitra, mpiara-miasa, orinasa, ray aman-dreny, mpianatra ho avy, fianakaviana INSCAE... ho an'ny rehetra.
Izany dia ahafahan'ny mpitsidika mianatra momba ny fiainan'ny INSCAE: ny asa fampianarana sy ny fikarohana, ny vaovao, ny fiarahamonina
Noho izany dia fitaovam-pifandraisana ny tranonkala dia ho fenoina sy hihatsara tsikelikely.

Tsara fitsidihana,

Vaovao

Conference about the management control in the digital era...

Vakio bebe kokoa

Visite de la plateforme NEXTA par les étudiants en entrepreneuriat...

Vakio bebe kokoa

Sous le Haut Patronage de Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances ;
Sous le Patronage de Madame la Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
Sous le Parrainage de la 7è promotion.

L’INSCAE vous convie à la Cérémonie de Sortie de la 34ème promo...

Vakio bebe kokoa

Stragegic Bleuprints
Value Proposition Desing
Customer Development
Validation and Tasting
Malagasy Intrapreneur & Entrepreneur Shows
21st October to 25th October 2019

By Prof. Devan Naicker...

Vakio bebe kokoa

Formation en: SUIVI ET EVALUATION DE PROJET
Concepts, méthodologie et utilisation des outils de suivi et évaluation de projet
du 23 au 26 juillet 2019...

Vakio bebe kokoa

Calendrier de formation certifiante mois de Juillet 2019...

Vakio bebe kokoa

Formation en ANALYSE COMPTABLE ET FINANCIERE POUR NON FINANCIERS
Lecture et analyse des différents états financiers
du 24 au 26 juillet 2019...

Vakio bebe kokoa

Formation certifiante spéciale samedi EXECUTIVE MANAGEMENT
Principe de Management,
Marketing,
GRH,
Finances,
Droit des Affaires,
Fiscalité,
du 13 juillet au 23 novembre 2019...

Vakio bebe kokoa

Formation sur Le Plan Comptable Général (PCG) 2005
du 8 au 12 juillet 2019...

Vakio bebe kokoa

Formation en Fiscalité d'Entreprise
du 1er au 5 juillet 2019...

Vakio bebe kokoa

- Préparation des marchés
- Passation des marchés
- Exécution de marché

Contact & inscription

Du 22 au 26 Juillet 2019...

Vakio bebe kokoa

- Plan Financier
- Gestion de Trésorerie
- Tableau de bord

Contact & inscription

A partir du 20 Juillet...

Vakio bebe kokoa

- Acquérir les techniques de gestion de projet
- Réaliser un projet d'une manière efficiente

Contact & inscription

Du 1 au 12 Juillet 2019...

Vakio bebe kokoa

Liquidités de l'Entreprise, Budget de trésorerie, Technique de négociation de crédit

Contact & inscription

Du 19 au 21 Juin 2019...

Vakio bebe kokoa

Formation certifiante et à distance...

Vakio bebe kokoa

Graduation ceremony for the 1st cohort " VINA "...

Vakio bebe kokoa

CONGRATULATIONS...

Vakio bebe kokoa

Honorary President of the Order of Accounting and Financial Experts of Madagascar...

Vakio bebe kokoa

Lecturer, Specialist in entrepreneurship and Task Team Leader of the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Madagascar...

Vakio bebe kokoa

On March 13, the students of the INSCAE mobilized to clean the surroundings of 67ha....

Vakio bebe kokoa

I questioned my future steps, how I could help my country, myself and get off the beaten track. Those were the years where my interest grew for Financial Distress and the contribution that I could make to tackle this matter in Madagascar....

Vakio bebe kokoa

Entrepreneurship … Business … for AGRI Business Vision ...

Vakio bebe kokoa

Master Business Administration (M.B.A)
“Project Management“
Videoconferencing between UQTR (CANADA) and INSCAE (MADAGASCAR), Friday, February 08th, 2019:
Graduation ceremony for the 1st cohort and start of the 2nd cohort...

Vakio bebe kokoa

For the nation, reforestation meeting on Saturday February 9th, 2019 in Ambatomirahavavy
Faculty, Staff and Students are in SOLIDARITY...

Vakio bebe kokoa

SOCIAL PROJECT
Leisure and relaxation area for pediatrics Befelatanana
" Beneficiary: Hospital Befelatanana "
...

Vakio bebe kokoa

SOCIAL PROJECT
Inauguration of the rehabilitation of a playground
" Beneficiary: AKA.MA 67 Ha "
...

Vakio bebe kokoa

SOCIAL PROJECT
Renovation of internal infrastructures
" Akany Avoko " Faravohitra
...

Vakio bebe kokoa

SOCIAL PROJECT
Solidarity between INSCAE students
Construction of " Zone de frai " in Ampefy
Group " AQUASAVE "...

Vakio bebe kokoa

RAJOELIMALALA Njara
RAMANARANA Faly Sitraka
RAZAFINDRAKOTO Ainatiana Liantsoa
RAJAOBELISON Aina Fenohasina
HERIMANANTSOA Ambinimahefa Nandrianina
RAHARISON Mika
HARY MAHEFATIA Encha Samantha
RAFIDIMANANTSOA Minozo
RANOROHANITRA Isabelle
RAMAHERI...

Vakio bebe kokoa

Be excellent, be innovative and be respectful of your environment. By capitalizing the 35 years of experience, INSCAE is one of the leading African business schools which deploys an educational system of its students based on the principle of learning by doing...

Vakio bebe kokoa

Hira fanevan'ny INSCAE

Fiaraha-miasa iraisam-pirenena


SOATOAVIN'INSCAE

V: Vision à long term (Long term vision)
A: Ambition
L: Leadership
E: Expertise
U: Unique
R: Responsabilité (Responsability)
S: Solidarité (Solidarity)
 I: Innovation
N: Notoriété (Notoriety)
S: Sagesse (Wisdom)
C: Compétitivité (Competitiveness)
A: Art du Management (Art of Management)
E: Excellence