News #2

CONGRATULATIONS

RAJOELIMALALA Njara
RAMANARANA Faly Sitraka
RAZAFINDRAKOTO Ainatiana Liantsoa
RAJAOBELISON Aina Fenohasina
HERIMANANTSOA Ambinimahefa Nandrianina
RAHARISON Mika
HARY MAHEFATIA Encha Samantha
RAFIDIMANANTSOA Minozo
RANOROHANITRA Isabelle
RAMAHERITSIROFO Mihary Tahina
NIRINAMALALA Ony Haridinah
RABENANDRASANA Michèle Faranivomalala
RAINIBE Fitia Harisoa
RANDRIAMBELOMA Manoa Faniry
RASAMOELINA Andotiana Fabrice
RAKOTOMAVO Narindra Harilala